HRZZ IP-2014-09-9515

Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet Sveučilišta u Zagrebu

[ Specifična obilježja

obitelji u riziku: doprinos planiranju

kompleksnih intervencija ]

Predavanje „Intervencije usmjerene obitelji“ profesora Cotswortha, 15.3.2017., Zagreb

Predavanje svjetski renomiranog stručnjaka prof.dr.sc. Douga J. Cotswortha kojeg su organizirali Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska udruga socijalnih pedagoga – HUSP održano je 15.3.2017. u Zagrebu. Izlaganje je bilo usmjereno na prikaz suvremenih spoznaja u području intervencija usmjerenih obiteljima, kako u kontekstu prevencije problema u ponašanju tako i prema obiteljima u riziku. O ...

Sudjelovanje na 24. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa, Opatija, 9.-11.2016.

Na 24. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa, Opatija, 9.-12.11.2016., članice istraživačkog tima predstavile su rezultate predistraživanja u prezentaciji “Rezultati predistraživanja obitelji u riziku: potencijalni doprinosi očuvanju zdravlja obitelji” Rad je usmeno izlagala članica našeg tima doc. dr. sc. Miranda Novak. Predavanje se dobro uklopio u glavnu temu konferencije koja se je bavila ulogom psihologije u očuvanju zdravlja ...

Sudjelovanje na 7th EU Society for Prevention Research Conference “Sustainable Prevention in a Changing World”, 31.10.-2.11.2016., Berlin, Njemačka

Članice projektnog tima sudjelovale su na 7th EU Society for Prevention Research Conference “Sustainable Prevention in a Changing World” (poveznica na konferenciju) u Berlinu 31.10.-2.11.2016. godine koja je okupila znanstvenike iz 15 zemalja svijeta s dvije poster prezentacije: (1) Prof. dr. sc. Antonija Žižak, prof. dr. sc. Irma Kovčo Vukadin, izv. prof. dr. sc. Anita ...

Radionica “Using visual elicitation research methods: An introduction to the use of images and artefacts in elicitation-based research”, Zagreb, 1.10.2016.

Radionica je održana 1.10.2016. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu, a vodila ju je profesorica Linda Liebenberg (konzultantica na projektu). Radionica se bavila korištenjem vizualnih metoda u planiranju i provedbi kvalitativnih istraživanja. Na radionici su sudjelovale članice istraživačkog tima izv. prof. dr. sc. Martina Ferić, dr. sc. Anja Mirosavljević, dr. sc. Ivana Maurović i Helena Križan....

Edukacija „Mješoviti pristup u istraživanju obitelji“

Ova edukacija je održana za članove istraživačkog tima 27.9.2016. u Zagrebu. Konzultantica projekta profesorica Linda Liebenberg, vodeća svjetska znanstvenica u području istraživanja otpornosti, educirala nas je o mogućim nacrtima kod kombiniranog ili mješovitog istraživačkog pristupa s posebnim fokusom na planiranje nacrta u našem istraživanju FamResPlan....