HRZZ IP-2014-09-9515

Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet Sveučilišta u Zagrebu

[ Specifična obilježja

obitelji u riziku: doprinos planiranju

kompleksnih intervencija ]

Provedeno pilot istraživanje u sklopu projekta “FamResPlan”

Provedeno je pilot istraživanje u kojem je sudjelovalo 115 mladih i 110 odraslih osoba (roditelji, djedovi, bake) korisnika intervencija centara za socijalnu skrb u Rijeci, Osijeku, Puli i Čakovcu. Uz to, pilotiran je i obiteljski intervju s tri obitelji u Zagrebu i okolici. Ciljevi kvantitativnog dijela predistraživanja bili su: 1. Provjera instrumenata FRAS, FACES IV, ...

Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji EUSARF-a na Sveučilištu u Oviedu u Španjolskoj, 13.-17.9.2016.

Članica projektnog tima, doc. dr. sc. Ivana Jeđud Borić u razdoblju od 13. do 17. rujna 2016. sudjelovala je na XIV. EUSARF (European Scientific Association on Residential & Family Care for Children and Adolescents) međunarodnoj konferenciji, na Sveučilištu u Oviedu u Španjolskoj. Konferencija je značajna budući da okuplja znanstvenike koji se bave istraživanjima s populacijama ...

Tematski broj časopisa “Kriminologija i socijalna integracija” u 2016. g. posvećen projektu

Tematski broj časopisa Kriminologija i socijalna integracija u cijelosti dostupan na poveznici čini sedam članaka posvećenih temama vezanim uz istraživanja s obiteljima u riziku. Jedan dio tema odnosi se na specifična, rjeđe istraživana obilježja obitelji, a drugi na specifičnosti istraživanja s obiteljima i etička pitanja vezana uz ta istraživanja. Zajednički nazivnik i svrha svih tema ...

Konzultacije i posjet Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, 6.7.2016.

Prof. dr. sc. Nivex Koller Trbović i doc. dr. sc. Ivana Jeđud Borić, članice istraživačkog tima, 6.7.2016. održale su sastanak u Ljubljani s konzultanticom na projektu doc. dr. sc. Janom Rapuš Pavel te njenim suradnicama doc. dr. sc. Špelom Razpotnik i doc. dr. sc. Olgom Poljak Škraban. Središnja tema konzultacija su bila iskustva istraživačkih projekata ...

Sudjelovanje na 8th European Conference on Positive Psychology 28.6.-1.7.2016., Angers, Franuska

ECPP konferencija održala se u Angers-u, Francuska, od 28. lipnja do 1. srpnja 2016. Kroz plenarna predavanja te niz ostalih predavanja i radionica su se naglašavale sljedeće teme: Istraživačke metode u pozitivnoj psihologiji Obrazovanje i pozitivna psihologija Djetinjstvo i adolescencija Fizička aktivnost i pozitivna psihologija Mentalno zdravlje i tretmanske intervencije u pozitivnoj psihologiji Zdravlje i dobrobit ...