HRZZ IP-2014-09-9515

Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet Sveučilišta u Zagrebu

[ Specifična obilježja

obitelji u riziku: doprinos planiranju

kompleksnih intervencija ]

Sudjelovanje na 24. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa, Opatija, 9.-11.2016.

Na 24. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa, Opatija, 9.-12.11.2016., članice istraživačkog tima predstavile su rezultate predistraživanja u prezentaciji “Rezultati predistraživanja obitelji u riziku: potencijalni doprinosi očuvanju zdravlja obitelji”

Rad je usmeno izlagala članica našeg tima doc. dr. sc. Miranda Novak.

Predavanje se dobro uklopio u glavnu temu konferencije koja se je bavila ulogom psihologije u očuvanju zdravlja i promociji zdravlja te je sama prezentacija bila popraćena kvalitetnom diskusijom o etičnosti i kompleksnosti istraživanja obitelji.

Poveznica na prezentaciju dostupna je ovdje.