HRZZ IP-2014-09-9515

Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet Sveučilišta u Zagrebu

[ Specifična obilježja

obitelji u riziku: doprinos planiranju

kompleksnih intervencija ]

Sudjelovanje na 7th EU Society for Prevention Research Conference “Sustainable Prevention in a Changing World”, 31.10.-2.11.2016., Berlin, Njemačka

Članice projektnog tima sudjelovale su na 7th EU Society for Prevention Research Conference “Sustainable Prevention in a Changing World” (poveznica na konferenciju) u Berlinu 31.10.-2.11.2016. godine koja je okupila znanstvenike iz 15 zemalja svijeta s dvije poster prezentacije:

(1) Prof. dr. sc. Antonija Žižak, prof. dr. sc. Irma Kovčo Vukadin, izv. prof. dr. sc. Anita Jandrić Nišević, izv. prof. dr. sc. Martina Ferić, izv. prof. dr. sc. Valentina Kranželć, doc. dr. sc. Josipa Mihić, doc. dr. sc. Miranda Novak, doc. dr. sc. Ivana Jeđud Borić, doc. dr. sc. Martina Lotar Rihtarić, doc. dr. sc. Dora Dodig Hundrić, dr. sc. Ivana Maurović, dr. sc. Gabrijela Ratkajec Gašević, dr. sc. Anja Mirosavljević, Helena Križan: “SPECIFIC  CHARACTERISTICS  OF  FAMILIES  AT RISK: CONTRIBUTION TO COMPLEX INTERVENTIONS PLANNING” (poveznica na poster je ovdje.)
(2) Izv. prof. dr. sc. M. Ferić, dr. sc. I. Maurović, prof. dr. sc. A. Žižak: “METRIC CHARACTERISTICS  OF  THE FAMILY RESILIENCE  ASSESSMENT SCALE (FRAS) IN CROATIAN CONTEXT” (poveznica na poster).

Glavna tema konferencije bila je posvećena održivosti prevencije u promjenjivom svijetu, a izlaganja su se bavila temama razvoja i razumijevanja održivih  sustava prevencije, preventivnim odgovorima na potrebe populacija u pokretu, posebno u području zdravlja i socijalnih potreba. Plenarni predavači govorili su o sljedećim temama:

  • Razvoj evidence-based smjernica u prevenciji namijenjenoj migrantskoj populaciji u EU
  • Održivi sustavi prevencije kao odgovor na populacijske promjene
  • Gdje je mjesto i koja je vrijednost prevencije u današnjem društvu?
  • Tamna logika prevencije – štetne posljedice javnozdravstvenih intervencija

Na konferenciji su se nizom usmenih i poster izlaganja tražili odgovori na pitanja poput sljedećih: Kako istraživači u prevenciji mogu učiniti smisleni doprinos politikama i praksi u brzim promjenama koje se događaju u svijetu?, Kako procjenjujemo i odgovaramo na promjenjive potrebe kada su u mnogim zemljama sustavi prevencije nedovoljno razvijeni i usmjereni povijesnom pogledu na zdravlje i potrebe?, Jesu li postojeći programi i intervencije učinkoviti za različite populacije?, Kako razvijamo preventivne odgovore za brzo dolazeće i odlazeće populacije? Kako bi promjene u sustavu implementacije prevencije i tehnološke inovacije mogle doprinijeti boljim ishodima intervencija. Također, na konferenciji je održana posebna panel-rasprava o putevima razvoja prevencijske znanosti. Članovi te panel-rasprave su zajednički istraživali budućnost prevencijske znanosti i otvarali pitanja «politike» prevencije, značenja autonomije sudionika politika i intervencija, te promjene pogleda na zdravlje i socijalne probleme od strane prevencijskih znanstvenika.