HRZZ IP-2014-09-9515

Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet Sveučilišta u Zagrebu

[ Specifična obilježja

obitelji u riziku: doprinos planiranju

kompleksnih intervencija ]

Edukacija „Mješoviti pristup u istraživanju obitelji“

Ova edukacija je održana za članove istraživačkog tima 27.9.2016. u Zagrebu. Konzultantica projekta profesorica Linda Liebenberg, vodeća svjetska znanstvenica u području istraživanja otpornosti, educirala nas je o mogućim nacrtima kod kombiniranog ili mješovitog istraživačkog pristupa s posebnim fokusom na planiranje nacrta u našem istraživanju FamResPlan.