HRZZ IP-2014-09-9515

Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet Sveučilišta u Zagrebu

[ Specifična obilježja

obitelji u riziku: doprinos planiranju

kompleksnih intervencija ]

Predavanje „Intervencije usmjerene obitelji“ profesora Cotswortha, 15.3.2017., Zagreb

Predavanje svjetski renomiranog stručnjaka prof.dr.sc. Douga J. Cotswortha kojeg su organizirali Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska udruga socijalnih pedagoga – HUSP održano je 15.3.2017. u Zagrebu. Izlaganje je bilo usmjereno na prikaz suvremenih spoznaja u području intervencija usmjerenih obiteljima, kako u kontekstu prevencije problema u ponašanju tako i prema obiteljima u riziku.

O predavaču:
Doug J. Cotsworth je redoviti profesor na Sveučilištu u Coloradu, SAD. Njegov rad na sveučilištu i u znanosti je u području prevencije u obiteljskom okruženju – razvoj intervencija usmjerenih obitelji s ciljem prevencije rizičnih ponašanja, prevencije problema u području mentalnog zdravlja te promocije socijalnih i emocionalnih kompetencija djece i mladih. Isto tako, znanstveni interes mu je u području otpornosti djece i mladih te njihovih obitelji. U posljednjih nekoliko godina u fokusu njegovog rada je usmjerena pozornost (mindfulness) te intervencije teorijski utemeljene na konceptu usmjerene pozornosti. Kroz godine je za svoj rad je dobio nekoliko nagrada od kojih se tri odnose na izniman rad sa studentima (The Pennsylvania State University), a dvije na publicirane radove. Trenutno je voditelj znanstvenog projekta „Efficacy Trial of a Mindfulness-enhanced Strengthening Families Program“ (National Institute on Drug Abuse, USA).
Konzultant je i na projektu „Specifična obilježja obitelji u riziku: doprinos planiranju kompleksnih intervencija (FamResPlan) koji se provodi na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu (Hrvatska nacionalna zaklada za znanost), a vodi ga prof. dr. sc. Antonija Žižak.