HRZZ IP-2014-09-9515

Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet Sveučilišta u Zagrebu

[ Specifična obilježja

obitelji u riziku: doprinos planiranju

kompleksnih intervencija ]

Sudjelovanje na 8th European Conference on Positive Psychology 28.6.-1.7.2016., Angers, Franuska

ECPP konferencija održala se u Angers-u, Francuska, od 28. lipnja do 1. srpnja 2016. Kroz plenarna predavanja te niz ostalih predavanja i radionica su se naglašavale sljedeće teme:

  • Istraživačke metode u pozitivnoj psihologiji
  • Obrazovanje i pozitivna psihologija
  • Djetinjstvo i adolescencija
  • Fizička aktivnost i pozitivna psihologija
  • Mentalno zdravlje i tretmanske intervencije u pozitivnoj psihologiji
  • Zdravlje i dobrobit
  • Zdravlje i pozitivno starenje
  • Pozitivna psihologija u poslovnom okruženju
  • Obiteljsko okruženje i pozitivna psihologija.

Na konferenciji je izlagala članica projektnog tima doc. dr. sc. Josipa Mihić s radom u ko-autorstvu (s također članicama FamResPlan projekta) Ferić,  M., Ratkajec Gašević, G., Maurović, I., Žižak, A. naslova: „Importance of family protective mechanisms in fostering youth prosocial behavior“.

Prezentacija je dostupna ovdje.