HRZZ IP-2014-09-9515

Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet Sveučilišta u Zagrebu

[ Specifična obilježja

obitelji u riziku: doprinos planiranju

kompleksnih intervencija ]

Provedeno pilot istraživanje u sklopu projekta “FamResPlan”

Provedeno je pilot istraživanje u kojem je sudjelovalo 115 mladih i 110 odraslih osoba (roditelji, djedovi, bake) korisnika intervencija centara za socijalnu skrb u Rijeci, Osijeku, Puli i Čakovcu.
Uz to, pilotiran je i obiteljski intervju s tri obitelji u Zagrebu i okolici.

Ciljevi kvantitativnog dijela predistraživanja bili su:
1. Provjera instrumenata FRAS, FACES IV, Skala procjene procesa promjene, Percepcija paodrške, Spremnost na pružanje podrške
2. Provjera načina istraživanja obiteljskog sustava kvantitativnim putem – povjera načina pristupa obiteljima i načina prikupljanja podataka.

Ciljevi kvalitativnog dijela predistraživanja bili su:
1. Provjera protokola za razgovor s obiteljima o ključnim konstruktima,
2. Stjecanje znanja i iskustva u vođenju intervjua s obiteljima,
3. Provjera doživljaja obitelji o primjerenosti i svrsishodnosti takvog pristupa obiteljima.