HRZZ IP-2014-09-9515

Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet Sveučilišta u Zagrebu

[ Specifična obilježja

obitelji u riziku: doprinos planiranju

kompleksnih intervencija ]

Konzultacije i posjet Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, 6.7.2016.

Prof. dr. sc. Nivex Koller Trbović i doc. dr. sc. Ivana Jeđud Borić, članice istraživačkog tima, 6.7.2016. održale su sastanak u Ljubljani s konzultanticom na projektu doc. dr. sc. Janom Rapuš Pavel te njenim suradnicama doc. dr. sc. Špelom Razpotnik i doc. dr. sc. Olgom Poljak Škraban. Središnja tema konzultacija su bila iskustva istraživačkih projekata s obiteljima akcijskog karaktera koja u fokusu imaju razumijevanje potreba obitelji u riziku kako bi se kreirale intervencije koje mogu zadovoljiti njihove specifične potrebe.

Drugi dio razgovora odnosio se na pojašnjavanje istraživačkih tema i ciljeva u okviru projekta FamResPlan. Raspravljalo se o tome što je obiteljska perspektiva, kako je definirati i kako je istražiti. Obiteljsku perspektivu moguće je razumjeti kao svojevrsni metakonstrukt, odnosno kao konstrukciju perspektive nasuprot zbrajanju perspektiva pojedinih članova obitelji.