HRZZ IP-2014-09-9515

Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet Sveučilišta u Zagrebu

[ Specifična obilježja

obitelji u riziku: doprinos planiranju

kompleksnih intervencija ]

Sudjelovanje na 8th EUSPR Conference and Members’ Meeting „Quality in Prevention“ 20. – 22.9.2017., Beč, Austrija

Tijekom proteklih desetljeća postignut je značajan napredak u području prevencijske znanosti. Razumijevanje razvoja zdravih i socijalnih ponašanja te razvoja nove istraživačke metodologije, standarda kvalitete i programa, omogućilo je bolje odgovore na potrebe ciljanih populacija. Većina europskih zemalja sada provodi neku vrstu preventivnih aktivnosti u različitim područjima socijalnih politika, no može se primjetiti da su neke razvijenije od drugih. Dostignuća implementacijske znanosti (istraživanje metoda koje utječu na integraciju evidence-based intervencija i politika u praksu) još su uvijek u Europi nedovoljno iskorištena te je premalo pažnje usmjereno proučavanju intervencija i elemenata od kojih se preventivne strategije sastoje te kako su ti elementi organizirani i kako se provode. Pregledi literature i sustavna mapiranja, primjerice, sugeriraju da su učinkovite intervencije još uvijek u manjini kad se promatraju rezultati evaluacijskih istraživanja te da se te učinkovite intervencije zapravo rijetko primjenjuju u praksi.

S obzirom na navedeno, teme ovogodišnje godišnje konferencije EUSPR-a, održane u Beču 20. – 22.9.2017. godine usmjerene su na unaprjeđenje kvalitete u prevenciji. Plenarna, usmena i poster izlaganja na konferenciji bavila su se sljedećim pitanjima:

  • Kako možemo unaprijediti organiziranje ambicioznih integrativnih akcija koje promiču partnerstvo istraživača, praktičara, donositelja odluka i javnosti?
  • Kako se znanstveno razvijalo razumijevanje kvalitete prevencije i koliko utjecajne mogu biti incijative poput poznatih objavljenih standarda kvalitete u području (primjerice SPR standards for evidence for efficacy, effectiveness and scale-up research)?
  • Kako izgledaju visoko kvalitetni treninzi i edukacije u prevenciji?
  • Kakva je uloga etike u podržavanju razvoja prevencije?
  • Kako najbolje možemo promicati korištenje dokaza učinkovitosti (evidence-based pristup) u procesima donošenja politika i odluka te u praksi, a da istovremeno podržavamo raznolikost i inovativnost?
  • Što istraživači i praktičari trebaju znati kako bi izvršili utjecaj na kreiranje politika i donošenje odluka?
  • Kako je područje prevencije prihvatilo i odgovorilo na standarde kvalitete i smjernice u prevenciji uvažavajući istraživačke prioritete i praksu?
  • Kako možemo unaprijediti identifikaciju i implementaciju na dokazima učinkovitosti utemeljenih (evidence-based) preventivnih programa i akcija?
  • Koje su ključni elementi razvoja metodologije i koncepata koji mogu unaprijediti područje prevencije?

Europsko društvo za prevencijska istraživanja (EUSPR) promiče razvoj prevencijske znanosti kao i primjenu prevencijske znanosti u praksi. Također, EUSPR promiče ljudski razvoj i dobrobit putem istraživanja visoke kvalitete, te na dokazima istraživanja utemeljnih intervencija, politika i praksi. EUSPR konferencija prilika je za okupljanje različitih grupa sudionika, ne samo iz Europe, već i šire internacionalno. Istraživači, donositelji odluka, praktičari i koordinatori u prevenciji zastupljeni su na ovoj konferenciji i godišnjem sastanku članova EUSPR te svi mogu imati dobiti od aktivnog sudjelovanja i umrežavanja.

Na konferenciji smo sudjelovali s dva usmena izlaganja:

(1)  doc.dr.sc. Josipa Mihić, izv.prof.dr.sc. Martina Ferić, izv.prof.dr.sc. Valentina Kranželić, doc.dr.sc. Miranda Novak, Helena Križan; “MEASURING FAMILY RESILIENCE IN AT-RISK AND GENERAL POPULATION YOUTH” (poveznica na prezentaciju 1);

(2) prof.dr.sc. Irma Kovčo Vukadin, izv.prof.dr.sc. Valentina Kranželić, izv.prof.dr.sc. Martina Ferić, Helena Križan “ETHICAL CHALLENGES IN STUDYING FAMILIES AT RISK – EXPERIENCES FROM THE PILOT STUDY OF THE FAMRESPLAN RESEARCH PROJECT” (poveznica na prezentaciju 2.