HRZZ IP-2014-09-9515

Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet Sveučilišta u Zagrebu

[ Specifična obilježja

obitelji u riziku: doprinos planiranju

kompleksnih intervencija ]

STRUČNI SKUP „Rad s obiteljima u riziku“, 26.4.2016. u Zagrebu

održat će u utorak, 26.4.2016. godine s početkom u 14 sati na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu (Borongajska 83 f).

Prof. dr. sc. Ingrid Höjer sa Sveučilišta u Gothenburgu će u sklopu stručnog skupa održati predavanje naziva „System of care for families in need for help /at risk“.

Prof.dr.sc. Höjer bavi se istraživanjima s djecom, mladima i obiteljima u području socijalne skrbi, udomiteljstvom i djecom i mladima koji izlaze iz skrbi.

Skup se organizira u suradnji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Hrvatske udruge socijalnih pedagoga.