HRZZ IP-2014-09-9515

Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet Sveučilišta u Zagrebu

[ Specifična obilježja

obitelji u riziku: doprinos planiranju

kompleksnih intervencija ]

Radionica „Kompleksne intervencije usmjerene obitelji“, Zagreb, 13.-14.3.2017.

Prof. Doug J. Coatsworth održao je dvodnevnu radionicu za članove projektnog tima na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na teme pristupi u planiranju kompleksnih intervencijama usmjerenih obiteljima i otpornost obitelji u viskom riziku.