HRZZ IP-2014-09-9515

Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet Sveučilišta u Zagrebu

[ Specifična obilježja

obitelji u riziku: doprinos planiranju

kompleksnih intervencija ]

Profesor Doug J. Coatsworth u Zagrebu, studeni 2019.

Dana 11. studenog 2019. godine s projektnim timom je radio konzultant J. Douglas Coatsworth (Collage of Human Development and Family Studies, Colorado State University). Tema konzultacija je bila rasprava oko metodoloških izazova u procesu pristupa podacima i njihovoj obradi. Isto tako, razgovaralo se o najboljoj praksi prijenosa rezultata znanstvenih istražavanja u praksu.