HRZZ IP-2014-09-9515

Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet Sveučilišta u Zagrebu

[ Specifična obilježja

obitelji u riziku: doprinos planiranju

kompleksnih intervencija ]

Pretplata na on-line izdanje časopisa ”Children and Youth Services Review”

Iz sredstava projekta namijenih financiranju trećeg razdoblja ugovorena je pretplata za on-line pristup za 2018. i četiri prethodne godine za  časopis ”Children and Youth Services Review”. Pristup je omogućen za 1.000 korisnika – članova projektnog tima, nastavnika i studenta ERF-a.

Detaljnije upute za pristup časopisu za navedene korisnike dostupne su u Knjižnici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.