HRZZ IP-2014-09-9515

Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet Sveučilišta u Zagrebu

[ Specifična obilježja

obitelji u riziku: doprinos planiranju

kompleksnih intervencija ]

Pohađanje The 8th GESIS Summer School in Survey Methodology, GESIS, Cologne, 5.-9.8.2019.

Sudjelovale su 252 osobe na 12 jednotjednih tečajeva i 3 kratka tečaja. Helena Križan, članica projektnog tima pohađala je tečaj pod nazivom: „Introduction to Structural Equation Modeling: Confirmatory Factor Analysis with Mplus“ u trajanju od 5 dana, 05.08.2019 – 09.08.2019. Tečaj su vodili Prof. Dr. Jost Reinecke i Georg Kessler.

Tečaj je bio usmjeren na mjerne modele i njihovu primjenu unutar okvira strukturalnog modeliranja. Pokazano je kako se teoretski model, predstavljen mjernim modelom, može primijeniti na empirijske podatke i kako procijeniti prikladnost tog modela dobivenim podacima koristeći matricu varijanci i kovarijanci. Potvrdna faktorska analiza je važan i temeljni aspekt okvira strukturalnog modeliranja i njeno razumijevanje i primjena bili su ključni dijelovi tečaja. Korišten je softver MPlus, ali su prikazane i mogućnosti primjene naučenog u drugim softverima kao što je R.

Potvrdna faktorska analiza vrlo je korisna za projekt jer izvlači latentnu faktorsku obiteljsku strukturu iz našeg modela mjerenja i pomaže time u ostvarenju ciljeva projekta.

Link na školu: https://www.gesis.org/en/services/events/gesis-training/summer-school/

Link na tečaj: https://www.gesis.org/fileadmin/upload/dienstleistung/veranstaltungen_fortbildungen/seminare/Summerschool/Course_Syllabi_2019/Course_02_Introduction_to_Structural_Equation_Modeling.pdf