HRZZ IP-2014-09-9515

Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet Sveučilišta u Zagrebu

[ Specifična obilježja

obitelji u riziku: doprinos planiranju

kompleksnih intervencija ]

Pohađanje GESIS Summer School in Survey Methodology, 12.-16.8.2019., Köln(Njemačka)

Doc.dr.sc. Gabrijela Ratkajec Gašević, članica našeg projektnog tima, sudjelovala je na osmoj GESIS Summer School in Survey Methodology, u programu “Design and Implementation of Longitudinal Surveys“ koji se održavao u razdoblju od 12. kolovoza do 16. kolovoza 2019 u Kölnu (Njemačka).

Voditelji metodološke radionice bili su dr. Tarek Al Baghal sa Sveučilišta u Essexu i dr. Alexandru Cernat sa Sveučilišta u Manchesteru. Program petodnevne radionice bio je usmjeren na aspekte kreiranja i  implementacije longitudinalnog istraživanja kao i analize podataka dobivenih u longitudinalnom istraživanju. Svakodnevni rad se sastojao od predavanja i praktičnih vježbi.