HRZZ IP-2014-09-9515

Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet Sveučilišta u Zagrebu

[ Specifična obilježja

obitelji u riziku: doprinos planiranju

kompleksnih intervencija ]

7. europska konferencija o mentalnom zdravlju, Split, 19.-21.9.2018.

Članica FamRes tima, doc.dr.sc. Miranda Novak na Sedmoj europskoj konferenciji o mentalnom zdravlju održala je usmeno izlaganje „Family characteristics and family resilience of adolescents with mental health problems” (izlaganje su zajednički pripremile autorice Novak, M., Ferić, M. te Paradžik, Lj.). Trodnevna konferencija okupila je ljude iz više od tridesetak zemalja te je bilo prezentirano 120 ...

Izlaganje na 4. svjetskom kongresu o otpornosti ( 4ème Congrès Mondial sur la Résilience) održanom u Marseilleu, Francuska, 27.-30.6.2018.

Članica projektnog tima, doc. dr. sc. Ivana Maurović na 4. svjetskom kongresu o otpornosti prezentirala je rad pripremljen u koautorstvu s izv. prof .dr. sc. Martinom Ferić, pod nazivom „Challanges in Researching Family Resilience: Example from the FamResPlan project“. Prezentacija je dostupna klikom na poveznicu. Program konferencije dostupan je ovdje. Na kongresu su predstavljali istraživači i ...

Sudjelovanje na 6. EFCAP kongresu, Venecija, 20.-22.6.2018.

Doc. dr. sc. Anja Mirosavljević, članica tima, sudjelovala je na 6. EFCAP kongresu “Young victims and young offenders. Prevention and intervention within families and institutions” koji se održao u Veneciji od 20. do 22. lipnja, 2018. s usmenim izlaganjem naslova “PILOT STUDY OF THE FAMILY RESILIENCE FROM THE PERSPECTIVE OF FAMILIES AT RISK”.  Sažetak predavanja: ...

Izlaganje na 26. godišnjoj konferenciji Društva za prevencijska istraživanja (SPR) „Optimizing the Relevance of Prevention Science to Systems“ u SAD-u, 29.5-1.6.2018.

Članice našeg projektnog tima izv. prof. dr. sc. Martina Ferić, doc. dr. sc. Ivana Maurović i voditeljica projekta prof. dr. sc. Antonija Žižak prezentirale su rezultate FamResPlan-a na 26. godišnjoj konferenciji Društva za prevencijska istraživanja (SPR) naziva „Optimizing the Relevance of Prevention Science to Systems“, 29. svibanj do 1. lipnja 2018., Washington, DC, SAD. Naslov postera ...

Sudjelovanje na PETom Kongresu socijalnih pedagoga: Praksa-Empirija-Teorija, 23.-25.5.2018.

Na ovoj je konferenciji sudjelovalo šest članica projektnog tima s dva usmena izlaganja s podacima iz ovog projekta. Konferencija je trajala od 23. do 25.5.2018. u Sv. Martinu na Muri. Cijelu knjigu sažetaka pogledajte na poveznici. Tako su članice tima doc. dr. sc. Gabrijela Ratkajec Gašević, doc. dr. sc. Anja Mirosavljević i doc. dr. sc. Dora Dodig ...