HRZZ IP-2014-09-9515

Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet Sveučilišta u Zagrebu

[ Specifična obilježja

obitelji u riziku: doprinos planiranju

kompleksnih intervencija ]

Održan sastanak projektnog tima

Održan je sastanak istraživačkog tima na kojem se raspravljalo o ključnim istraživačkim konstruktima i metodologiji.

Tako su tijekom cijelodnevnog druženja na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu predstavljeni konstrukti otpornosti, spremnosti na promjenu, zadovoljstvo životom, kompleksne intervencije, obiteljski intervju i komplementarne istraživačke metode te su diskutirana i etička pitanja istraživanja.

Posebno nas veseli što su na sastanku sudjelovali i vanjski suradnici, psihijatri Zoran Zoričić i Oliver Kozumplik te docentica Ivana Sekol s osječkog te konzultantica Jana Rapuš Pavel s ljubljanskog sveučilišta.