HRZZ IP-2014-09-9515

Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet Sveučilišta u Zagrebu

[ Specifična obilježja

obitelji u riziku: doprinos planiranju

kompleksnih intervencija ]

Objavljen rad Podrška škole djeci s teškoćama u ponašanju i učenju iz perspektive roditelja i djece

Objavljen je rad nastao na temelju podataka iz projekta autorica prof.dr.sc. Koller Tbović, doc.dr.sc. Mirosavljević i doc.dr.sc. Ratkajec Gašević naslova “Podrška škole djeci s teškoćama u ponašanju i učenju iz perspektive roditelja i djece”.

Rad je u cijelosti dostupan na poveznici: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=338852

Sažetak
Cilj je rada opisati doživljaj i iskustvo podrške škole djeci s teškoćama u učenju i ponašanju iz roditeljske i dječje perspektive primjenom obiteljskog intervjua s 10 obitelji u riziku, odnosno 33 sudionika. Induktivna tematska analiza intervjua ukazala je na ključnu temu ‒ kako teškoće u učenju i ponašanju djece na koje škola ne reagira progrediraju u probleme u ponašanju i učenju kao i u probleme u obitelji. U skladu s postavljenim istraživačkim pitanjima dolazi se do spoznaja kako veliku važnost sudionici pripisuju školovanju i školi. Školovanje kroz cijelo djetinjstvo opterećuje i roditelje i djecu. Teškoće su prisutne gotovo od samog početka školovanja i roditelji kontinuirano traže pomoć stručnjaka u školama i u institucijama izvan škole, ali njihov je doživljaj da ne nailaze na razumijevanje i pomoć, već se uglavnom sami nose s tim problemima. Tako dolazi i do progrediranja i širenja problema na druga životna područja osim škole. Ako i postoje određene intervencije koje škola osigurava, one prema doživljaju sudionika najčešće kasne i nisu usklađene s vrstom i intenzitetom potreba djece. Kako pokazuje iskustvo sudionika, poziv za pomoć i suradnju često je dolazio od roditelja, pa čak i od same djece, što znači da nije bilo potrebno motivirati roditelje za sudjelovanje u intervenciji, pa tim prije iznenađuje percepcija nemogućnosti škole da pruži pomoć i podršku tim učenicima i roditeljima. Kroz raspravu o rezultatima proizašlim iz perspektive sudionika ponuđeni su prijedlozi djelovanja škole kako bi se odgovorilo na potrebe djece s teškoćama u ponašanju i učenju.