HRZZ IP-2014-09-9515

Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet Sveučilišta u Zagrebu

[ Specifična obilježja

obitelji u riziku: doprinos planiranju

kompleksnih intervencija ]

Obavljen službeni posjet Hrvatske zaklade za znanost matičnoj ustanovi Projekta, 8.3.2018.

Odbor za službeni posjet Hrvatske zaklade za znanost obavio je 8. ožujka 2018. godine službeni posjet Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu sukladno ranije donesenoj odluci Upravnog odbora Zaklade da je potrebno ostvariti uvid u provođenje projekta.

Tijekom posjete voditeljica projekta i suradnici predstavili su ranije pripremljenu samoevaluaciju (poveznica na obrazac za samoevaluaciju), načine i teškoće u provedbi projekta te razinu ostvarenosti projektnih ciljeva u prve dvije godine (poveznica na dokument s ciljevima i rezultatima projekta prezentacija voditeljice projekta).

Upravni odbor je u travnju 2018. godine temeljem ocjena i preporuka vrednovatelja donio odluku o prihvaćanju izvješća sa službenog posjeta projektu, utvrdio da je projekt mirovao od 01.10.-27.12.2017. godine te da treće razdoblje financiranja projekta započinje s 27.12.2017.