HRZZ IP-2014-09-9515

Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet Sveučilišta u Zagrebu

[ Specifična obilježja

obitelji u riziku: doprinos planiranju

kompleksnih intervencija ]

Metodološka edukacija dr.sc. Sanje Franić za članove projektnog tima

Dr. sc. Sanja Franić, ekspertica za kvantitativnu metodologiju, održat će edukaciju za članove našeg tima vezanu uz obradu podataka iz projekta FamResPlan u Zagrebu, 21. i 22. veljače 2019. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu.