HRZZ IP-2014-09-9515

Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet Sveučilišta u Zagrebu

[ Specifična obilježja

obitelji u riziku: doprinos planiranju

kompleksnih intervencija ]

Edukacija iz strukturalnog modeliranja u sklopu projekta FamResPlan – promjena termina

Zbog bolesti dr. sc. Sanje Franić, ekspertice za kvantitativnu metodologiju, došlo je do promjene termina edukacije iz strukturalnog modeliranja za članove projektnog tima pa se edukacija planira za veljaču 2019. godine.