HRZZ IP-2014-09-9515

Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet Sveučilišta u Zagrebu

[ Specifična obilježja

obitelji u riziku: doprinos planiranju

kompleksnih intervencija ]

Članice tima na studijskoj posjeti Sveučilištu Dalhousie, Halifax, Kanada- 15.-19.2.2016.

Dr. sc. Ivana Maurović, članica tima projekta “Specifična obilježja obitelji u riziku: doprinos planiranju kompleksnih intervencija”, boravit će na Sveučilištu Dalhousie i Centru za istraživanje otpornosti (Resilience Research Centre) u Halifaxu, Kanada u razdoblju od 15. do 19. veljače 2016. godine. Posjetit će konzultanticu na projektu prof. Lindu Liebenberg, stručnjakinju u području istraživanja otpornosti.

Svrha posjeta su konzultacije vezane uz razradu plana istraživačkog nacrta kombiniranog metodološkog pristupa kako bi se, uzimajući u obzir brojne čimbenike i koncepte (obitelji u različitim vrstama rizika, otpornost obitelji, spremnost na promjenu, zadovoljstvo životom, višestruki ishodi, kompleksne intervencije) moglo sveobuhvatno pristupiti fenomenima koji se istražuju.

Na temelju dobivenih informacija te razmjene informacija i s drugim konzultantima na projektu, projektni tim kreirat će konačni nacrt istraživanja te započeti pripremne radnje za provedbu istraživanja.

U lipnju 2016. godine prof. Liebenberg uzvratit će posjet projektnom timu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u sklopu planirane projektne dinamike. Tijekom nekoliko dana, konzultantica će s timom raspravljati o konceptima, pristupu i tijeku provedbe istraživanja te će za članove tima održati edukaciju iz metodologije istraživanja otpornosti.