HRZZ IP-2014-09-9515

Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet Sveučilišta u Zagrebu

[ Specifična obilježja

obitelji u riziku: doprinos planiranju

kompleksnih intervencija ]

Alternativna skrb za djecu i mlade: internacionalna perspektiva- 4.12.2018. u Zagrebu

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na predavanje konzultanta projekta profesora Jorgea Fernandeza del Valle sa Sveučilišta u Oviedu (Španjolska) naslova “ALTERNATIVNA SKRB  ZA DJECU I MLADE: INTERNACIONALNE PERSPEKTIVE”, koje će se održati na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u utorak 4.12.2018. s početkom u 11 sati.

Predavanje se organizira u okviru aktivnosti projekta “Specifična obilježja obitelji u riziku: doprinos planiranju kompleksnih intervencija”(FamResPlan IP-2014-09-9515), voditeljice prof.dr.sc. Antonije Žižak,  koji se provodi uz financijsku potporu Hrvatske zaklade za znanost.

Detaljne informacije i program rada nalazi se u Prilogu.