HRZZ IP-2014-09-9515

Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet Sveučilišta u Zagrebu

[ Specifična obilježja

obitelji u riziku: doprinos planiranju

kompleksnih intervencija ]

Edukacija „Kombinirani pristup u istraživanju obitelji“

za članove istraživačkog tima održana je od 27.9.2016. u Zagrebu. Konzultantica projekta profesorica Linda Liebenberg, vodeća svjetska znanstvenica u području istraživanja otpornosti, educirala nas je o mogućim nacrtima kod kombiniranog istraživačkog pristupa s posebnim fokusom na planiranje nacrta u istraživanju FamResPlan.