HRZZ IP-2014-09-9515

Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet Sveučilišta u Zagrebu

[ Specifična obilježja

obitelji u riziku: doprinos planiranju

kompleksnih intervencija ]

Radionica Using visual elicitation research methods: An introduction to the use of images and artefacts in elicitation-based research

održana je 1.10.2016. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu, a vodila ju je profesorica Linda Liebenberg (konzultantica na projektu). Radionica se bavila korištenjem vizualnih metoda u planiranju i provedbi kvalitativnih istraživanja.
Na radionici su sudjelovale članice istraživačkog tima izv.prof.dr.sc. Martina Ferić, dr.sc. Anja Mirosavljević, dr.sc. Ivana Maurović i Helena Križan.