HRZZ IP-2014-09-9515

Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet Sveučilišta u Zagrebu

[ Specifična obilježja

obitelji u riziku: doprinos planiranju

kompleksnih intervencija ]

Objavljen pregledni rad „Miješanje kvantitativnog i kvalitativnog istraživačkog pristupa u društvenim znanostima – miješanje metoda ili metodologija?“

članica FamResPlan tima doc.dr.sc. Ivane Sekol i dr.sc. Ivane Maurović u Ljetopisu socijalnog rada koji je nastao u sklopu ovog projekta.

Rad pročitajte klikom na link.