HRZZ IP-2014-09-9515

Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet Sveučilišta u Zagrebu

[ Specifična obilježja

obitelji u riziku: doprinos planiranju

kompleksnih intervencija ]

img_20160209_135556

Održan sastanak projektnog tima

Održan je sastanak istraživačkog tima na kojem se raspravljalo o ključnim istraživačkim konstruktima i metodologiji. Tako su tijekom cijelodnevnog druženja na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu predstavljeni konstrukti otpornosti, spremnosti na promjenu, zadovoljstvo životom, kompleksne intervencije, obiteljski intervju i komplementarne istraživačke metode te su diskutirana i etička pitanja istraživanja. Posebno nas veseli što su na sastanku ...

Istraživanje otpornosti obiteljskog sustava – u okviru kratkoročne financijske potpore istraživanju za 2015. godinu

Jedan od važnih koncepata na kojima se temelji projekt Specifična obilježja obitelji u riziku – doprinos planiranju kompleksnih intervencija, jest koncept otpornosti obitelji. Prema jednoj od definicija, otpornost (obitelji) je kapacitet dinamičnog sustava (obitelji) da se odupre ili oporavi od značajnih izazova koji prijete njegovoj stabilnosti, održivosti ili razvoju (Masten, 2011). S obzirom na brojne ...

«...56789