HRZZ IP-2014-09-9515

Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet Sveučilišta u Zagrebu

[ Specifična obilježja

obitelji u riziku: doprinos planiranju

kompleksnih intervencija ]

Pregledni rad MIJEŠANJE KVANTITATIVNOG I KVALITATIVNOG ISTRAŽIVAČKOG PRISTUPA U DRUŠTVENIM ZNANOSTIMA – MIJEŠANJE METODA ILI METODOLOGIJA?

Članice tima doc. dr. sc. Ivana Sekol i doc. dr. sc. Ivana Maurović u časopisu “Ljetopis socijalnog rada” objavile su pregledni rad naziva “MIJEŠANJE KVANTITATIVNOG I KVALITATIVNOG ISTRAŽIVAČKOG PRISTUPA U DRUŠTVENIM ZNANOSTIMA – MIJEŠANJE METODA ILI METODOLOGIJA?” Rad je u cijelosti dostupan na klikom na poveznicu. Sažetak rada: Sažetak Iako se u svijetu sve češće ...

Održane dvije radionice na temu vizualnih metoda u kvalitativnom pristupu, Zagreb, 20.-21.5.2017.

Prof. Linda Liebenberg održala je radionice naziva: „Visual elicitation methods: methodology school basic“ i „Visual elicitation methods: methodology school advanced“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 20. i 21. svibnja 2017.g. Na radionicama su sudjelovali i pojedini članovi projektnog tima. Više o radionicama pročitajte na poveznici....

Sudjelovanje na ERFCON2017 The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, Zagreb, 17.-.19.5.2017.

Članice projektnog tima te konzultantice i kolegice iz Slovenije sa studija socijalne pedagogije i socijalnog rada aktivno su sudjelovale na 9. međunarodnoj konferenciji ERFCON2017 u Zagrebu od 17. do 19. svibnja 2017. godine. Članice tima u sklopu ove sjajno posjećene međunarodne konferencije organizirale su i izlagale na dva simpozija: simpozij “CHALLENGES OF STUDYING FAMILIES AT ...

Konferencija „Growing resilience: Research beyond academia“, 16.5.2017., Zagreb

Predkonferencija ERFCON-a  2017 naziva „Growing resilience: Research beyond academia“ (Poveznica na predkonferenciju) održana je u Zagrebu u organizaciji projektnog tima FamResPlan-a na kojem su članice tima održale simpozij “RESILIENCE  AT DIFFERENT LEVELS  AND  POPULATIONS: STUDIES CONDUCTED  AT FACULTY OF EDUCATION AND REHABILITATION SCIENCES” koji se sastojao od četiri izlaganja: (1) dr.sc. Ivana Maurović, prof.dr.sc. Antonija ...

Poziv na jednodnevnu predkonferenciju “Growing resilience: researching beyond academia”, 16.5.2017.

It is our pleasure to invite you to the preconference event  Growing resilience: researching beyond academia.  This one-day conference will be held on 16th of May 2017, a day before ERFCON 2017 conference. The preconference is organized by the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb and the project Specific characteristics of families at ...

«...34567...»