HRZZ IP-2014-09-9515

Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet Sveučilišta u Zagrebu

[ Specifična obilježja

obitelji u riziku: doprinos planiranju

kompleksnih intervencija ]

Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji European Scientific Association on Residential & Family Care for Children and Adolescents na Sveučilištu u Oviedu u Španjolskoj

Članica projektnog tima, doc.dr.sc. Ivana Jeđud Borić u razdoblju od 13. do 17.rujna 2016. sudjelovala je na XIV. EUSARF (European Scientific Association on Residential & Family Care for Children and Adolescents) međunarodnoj konferenciji, na Sveučilištu u Oviedu u Španjolskoj. Konferencija je značajna budući da okuplja znanstvenike koji se bave istraživanjima s populacijama u riziku- od ...

Tematski broj časopisa “Kriminologija i socijalna integracija” posvećen projektu

Tematski broj časopisa Kriminologija i socijalna integracija u cijelosti dostupan na poveznici čini sedam članaka posvećenih temama vezanim uz istraživanja s obiteljima u riziku. Jedan dio tema odnosi se na specifična, rjeđe istraživana obilježja obitelji, a drugi na specifičnosti istraživanja s obiteljima i etička pitanja vezana uz ta istraživanja. Zajednički nazivnik i svrha svih tema ...

Konzultacije i posjet Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani

Prof.dr.sc. Nivex Koller Trbović i Doc.dr.sc. Ivana Jeđud Borić, članice istraživačkog tima, 6.7.2016. održale su sastanak u Ljubljani s konzultanticom na projektu doc.dr.sc. Janom Rapuš Pavel te njenim suradnicama doc.dr.sc. Špelom Razpotnik i doc.dr.sc. Olgom Poljak Škraban. Središnja tema konzultacija su bila iskustva istraživačkih projekata s obiteljima akcijskog karaktera koja u fokusu imaju razumijevanje potreba ...

Sudjelovanje na 8th European Conference on Positive Psychology 28.6.-1.7.2016., Angers, Franuska

ECPP konferencija održala se u Angers-u, Francuska, od 28. lipnja do 1. srpnja 2016. Kroz plenarna predavanja te niz ostalih predavanja i radionica su se naglašavale sljedeće teme: Istraživačke metode u pozitivnoj psihologiji Obrazovanje i pozitivna psihologija Djetinjstvo i adolescencija Fizička aktivnost i pozitivna psihologija Mentalno zdravlje i tretmanske intervencije u pozitivnoj psihologiji Zdravlje i dobrobit ...

Edukacija „Etička pitanja i kvalitativni pristup u istraživanju s obitelji“

za članove istraživačkog tima održana je od 26. do 28.4.2016. u Zagrebu. Konzultantica projekta profesorica Ingrid Höjer sa Sveučilišta u Gothenburgu tijekom trodnevne radionice govorila je o pitanjima etičnosti različitih načina ulaska u obitelj i istraživanjima s obiteljima u riziku te etičkim izazovima intervjuiranja obitelji....