HRZZ IP-2014-09-9515

Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet Sveučilišta u Zagrebu

[ Specifična obilježja

obitelji u riziku: doprinos planiranju

kompleksnih intervencija ]

Objavljen pregledni rad „Miješanje kvantitativnog i kvalitativnog istraživačkog pristupa u društvenim znanostima – miješanje metoda ili metodologija?“

članica FamResPlan tima doc.dr.sc. Ivane Sekol i dr.sc. Ivane Maurović u Ljetopisu socijalnog rada koji je nastao u sklopu ovog projekta. Rad pročitajte klikom na link....

Sudjelovanje na „Pathways to Resilience IV: Global South Perspectives“, Cape Town, 14.-16.7.2017.

Članica našeg projektnog tima izv. prof. dr .sc. Martina Ferić sudjelovala je na konferenciji u organizaciji Resilience Research Centre-a,  Optentia Research Focus Area i NWU u Južnoafričkoj Republici (Cape Town) u srpnju 2017.g. Konferencija „Pathways to Resilience IV: Global South Perspectives“ (poveznica ovdje) je okupila 400 sudionika i 300 izlagača iz pedesetak svjetskih zemalja. Poster prezentacija ...

Održane dvije radionice na temu vizualnih metoda u kvalitativnom pristupu, Zagreb, 20.-21.5.2017.

Prof. Linda Liebenberg održala je radionice naziva: „Visual elicitation methods: methodology school basic“ i „Visual elicitation methods: methodology school advanced“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 20. i 21. svibnja 2017.g. Na radionicama su sudjelovali i pojedini članovi projektnog tima. Više o radionicama pročitajte na poveznici....

Sudjelovanje na ERFCON2017 The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, Zagreb, 17.-.19.5.2017.

Članice projektnog tima te konzultantice i kolegice iz Slovenije sa studija socijalne pedagogije i socijalnog rada aktivno su sudjelovale na 9. međunarodnoj konferenciji ERFCON2017 u Zagrebu od 17. do 19. svibnja 2017. godine. Članice tima u sklopu ove sjajno posjećene međunarodne konferencije organizirale su i izlagale na dva simpozija: simpozij “CHALLENGES OF STUDYING FAMILIES AT ...

Konferencija „Growing resilience: Research beyond academia“, 16.5.2017., Zagreb

Predkonferencija ERFCON-a  2017 naziva „Growing resilience: Research beyond academia“ (Poveznica na predkonferenciju) održana je u Zagrebu u organizaciji projektnog tima FamResPlan-a na kojem su članice tima održale simpozij “RESILIENCE  AT DIFFERENT LEVELS  AND  POPULATIONS: STUDIES CONDUCTED  AT FACULTY OF EDUCATION AND REHABILITATION SCIENCES” koji se sastojao od četiri izlaganja: (1) dr.sc. Ivana Maurović, prof.dr.sc. Antonija ...