HRZZ IP-2014-09-9515

Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet Sveučilišta u Zagrebu

[ Specifična obilježja

obitelji u riziku: doprinos planiranju

kompleksnih intervencija ]

Konferencija „Growing resilience: Research beyond academia“, 16.5.2017., Zagreb

Predkonferencija ERFCON-a  2017 naziva „Growing resilience: Research beyond academia“ (Poveznica na predkonferenciju) održana je u Zagrebu u organizaciji projektnog tima FamResPlan-a na kojem su članice tima održale simpozij “RESILIENCE  AT DIFFERENT LEVELS  AND  POPULATIONS: STUDIES CONDUCTED  AT FACULTY OF EDUCATION AND REHABILITATION SCIENCES” koji se sastojao od četiri izlaganja: (1) dr.sc. Ivana Maurović, prof.dr.sc. Antonija ...

Održan sastanak FamResPlan projekta

Zapisnik možete pročitati na sljedećoj poveznici FAMRESPLAN_zapisnik 27.4....

Radionica „Kompleksne intervencije usmjerene obitelji“, Zagreb, 13.-14.3.2017.

Prof. Doug J. Coatsworth održao je dvodnevnu radionicu za članove projektnog tima na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na teme pristupi u planiranju kompleksnih intervencijama usmjerenih obiteljima i otpornost obitelji u viskom riziku....

Predavanje „Intervencije usmjerene obitelji“

svjetski renomiranog stručnjaka prof.dr.sc. Douga J. Cotswortha kojeg su organizirali Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska udruga socijalnih pedagoga – HUSP održano je 15.3.2017. u Zagrebu. Predavanje je bilo usmjereno na prikaz suvremenih spoznaja u području intervencija usmjerenih obiteljima, kako u kontekstu prevencije problema u ponašanju tako i prema obiteljima u riziku. O predavaču: ...

24. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Na 24. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa, Opatija, 9.-12.11.2016., članice istraživačkog tima predstavile su rezultate predistraživanja u prezentaciji “Rezultati predistraživanja obitelji u riziku: potencijalni doprinosi očuvanju zdravlja obitelji”. Rad je usmeno izlagala Miranda Novak. Rad se dobro uklopio u glavnu temu konferencije koja se je bavila ulogom psihologije u očuvanju zdravlja i promociji zdravlja te je sama ...