HRZZ IP-2014-09-9515

Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet Sveučilišta u Zagrebu

[ Specifična obilježja

obitelji u riziku: doprinos planiranju

kompleksnih intervencija ]

Sudjelovanje na PETom Kongresu socijalnih pedagoga: Praksa-Empirija-Teorija, svibanj, 2018.

Na ovoj je konferenciji sudjelovalo šest članica projektnog tima s dva usmena izlaganja s podacima iz ovog projekta. Konferencija je trajala od 23. do 25.5.2018. u Sv. Martinu na Muri. Cijelu knjigu sažetaka kao i detaljnije informacije o kongresu, pogledajte na mrežnoj stranici Hrvatske udruge socijalnih pedagoga (www.husp.hr). Tako su članice tima doc.dr.sc. Gabrijela Ratkajec ...

Radionica “A room with a view – Using Images in Systemic Family Therapy”

U organizaciji Hrvatskog društva za sistemske psihoterapije i Klinike za psihijatriju KBC “Sestre milosrdnice” 7. i 8. 4.2018. održana je iskustvena radionica profesora Rodolfa de Bernart “A ROOM WITH A VIEW – USING IMAGES IN SYSTEMIC FAMILY THERAPY” na kojoj je sudjelovala doc.dr.sc. Anja Mirosavljević, članica projektnog tima. Prvi dan bio je posvećen teorijskoj podlozi ...

Prof. Dendy William Platt sa Sveučilišta u Bristolu, Velika Britanija gostovao u Zagrebu, 1.-8.11.2017.

Tijekom tri radna dana raspravljali smo o našem projektu, analizi podataka, ali i konceptualizaciji i teorijskoj podlozi spremnosti na promjenu, spremnosti na tretman i intervenciju, trans-teorijskoj podlozi modela, C-Change pristupu za procjenu kapaciteta roditelja za promjenu koji je profesor Platt i razvio. U sklopu projekta FamResPlan (Specifična obilježja obitelji u riziku: doprinos planiranju kompleksnih intervencija), ...

Održana radionica „Obiteljska istraživanja i primjena kvalitativne metodologije“ 29.9.2017. u Zagrebu

Radionica je održana  za članove projektnog tima od strane kolega sa studija socijalne pedagogije i socijalnog rada Sveučilišta u Ljubljani koje imaju bogato istraživačko iskustvo u kvalitativnim istraživanjima s obitelji. Tako smo se u petak družili i učili od projektne konzultantice Jane Rapuš Pavel, ali i prof. Nine Mešl, mag. Tadeje Kedele i prof. Špele ...

Sudjelovanje na 8th EUSPR Conference and Members’ Meeting „Quality in Prevention“ 20. – 22.9.2017., Beč, Austrija

Tijekom proteklih desetljeća postignut je značajan napredak u području prevencijske znanosti. Razumijevanje razvoja zdravih i socijalnih ponašanja te razvoja nove istraživačke metodologije, standarda kvalitete i programa, omogućilo je bolje odgovore na potrebe ciljanih populacija. Većina europskih zemalja sada provodi neku vrstu preventivnih aktivnosti u različitim područjima socijalnih politika, no može se primjetiti da su neke ...