HRZZ IP-2014-09-9515

Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet Sveučilišta u Zagrebu

[ Specifična obilježja

obitelji u riziku: doprinos planiranju

kompleksnih intervencija ]

Prof. Dendy William Platt sa Sveučilišta u Bristolu, Velika Britanija gostovao u Zagrebu, 1.-8.11.2017.

Tijekom tri radna dana raspravljali smo o našem projektu, analizi podataka, ali i konceptualizaciji i teorijskoj podlozi spremnosti na promjenu, spremnosti na tretman i intervenciju, trans-teorijskoj podlozi modela, C-Change pristupu za procjenu kapaciteta roditelja za promjenu koji je profesor Platt i razvio. U sklopu projekta FamResPlan (Specifična obilježja obitelji u riziku: doprinos planiranju kompleksnih intervencija), ...

Održana radionica „Obiteljska istraživanja i primjena kvalitativne metodologije“ 29.9.2017. u Zagrebu

Radionica je održana  za članove projektnog tima od strane kolega sa studija socijalne pedagogije i socijalnog rada Sveučilišta u Ljubljani koje imaju bogato istraživačko iskustvo u kvalitativnim istraživanjima s obitelji. Tako smo se u petak družili i učili od projektne konzultantice Jane Rapuš Pavel, ali i prof. Nine Mešl, mag. Tadeje Kedele i prof. Špele ...

Sudjelovanje na 8th EUSPR Conference and Members’ Meeting „Quality in Prevention“ 20. – 22.9.2017., Beč, Austrija

Tijekom proteklih desetljeća postignut je značajan napredak u području prevencijske znanosti. Razumijevanje razvoja zdravih i socijalnih ponašanja te razvoja nove istraživačke metodologije, standarda kvalitete i programa, omogućilo je bolje odgovore na potrebe ciljanih populacija. Većina europskih zemalja sada provodi neku vrstu preventivnih aktivnosti u različitim područjima socijalnih politika, no može se primjetiti da su neke ...

Objavljen pregledni rad „Miješanje kvantitativnog i kvalitativnog istraživačkog pristupa u društvenim znanostima – miješanje metoda ili metodologija?“

članica FamResPlan tima doc.dr.sc. Ivane Sekol i dr.sc. Ivane Maurović u Ljetopisu socijalnog rada koji je nastao u sklopu ovog projekta. Rad pročitajte klikom na link....

Sudjelovanje na „Pathways to Resilience IV: Global South Perspectives“, Cape Town, 14.-16.7.2017.

Članica našeg projektnog tima izv. prof. dr .sc. Martina Ferić sudjelovala je na konferenciji u organizaciji Resilience Research Centre-a,  Optentia Research Focus Area i NWU u Južnoafričkoj Republici (Cape Town) u srpnju 2017.g. Konferencija „Pathways to Resilience IV: Global South Perspectives“ (poveznica ovdje) je okupila 400 sudionika i 300 izlagača iz pedesetak svjetskih zemalja. Poster prezentacija ...