HRZZ IP-2014-09-9515

Edukacijsko-rehabilitacijski

fakultet Sveučilišta u Zagrebu

[ Specifična obilježja

obitelji u riziku: doprinos planiranju

kompleksnih intervencija ]

24. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Na 24. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa, Opatija, 9.-12.11.2016., članice istraživačkog tima predstavile su rezultate predistraživanja u prezentaciji “Rezultati predistraživanja obitelji u riziku: potencijalni doprinosi očuvanju zdravlja obitelji”.
Rad je usmeno izlagala Miranda Novak.
Rad se dobro uklopio u glavnu temu konferencije koja se je bavila ulogom psihologije u očuvanju zdravlja i promociji zdravlja te je sama prezentacija bila popraćena kvalitetnom diskusijom o etičnosti i kompleksnosti istraživanja obitelji.
Poveznica na prezentaciju je ovdje.